روشی جدید برای خاموش شدن خودکار باتری های گوشی پیش از انفجار

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
آیا تابحال گوشی را دیده اید یا شنیده اید که منفجر شود؟ خبر انفجار یک گوشی بارها در اینترنت پخش شده است ولی چرا یک گوشی منفجر می شود؟ زمانی که باتری یک گوشی بیش از حد داغ شود، اگر سیستم کنترلی برای خاموش کردن دستگاه وجود نداشته باشد، دمای آن کم کم بالا رفته و به صورت ناگهانی منفجر می شود.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید