شکست در فرود فالکون 9 بر روی سطح شناور دریا، برای سومین بار

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اسپیس ایکس راکت فالکون 9 را که پیش از این هم از آن بهره برده بود، با موفقیت، همراه با ماهواره جدید اقیانوسی ناسا به فضا فرستاد. هرچند که فرود این راکت چندان موفقیت آمیز نبود. پیش از این برنامه ریزی شده بود که راکت خصوصی فالکون 9 اسپیس ایکس، پس از قرار دادن ماهواره نظارت اقیانوس جیسون 3 در مدار، به سطحی که بر روی اقیانوس آرام گذاشته بودند بازگردد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید