شروع بستر تجاری تعامل IBM و شهر برلین

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
IBMبه همراه راه اندازی واحد شهر برلین بر روی IBM Cloud، techberlin.com را معرفی کردند که مجموعه ای از دیگر موسسات شهری و افتتاح کنندگان شریک اجتماعی محلی را در بر می گیرد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید