ربات های پیشرفته و انقلاب صنعتی چهارم

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
ایرنا نوشت: پیشرفت های پرشتاب حاصل شده در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی، چشم انداز انقلاب صنعتی دیگری را پررنگ کرده است که به گفته کارشناسان، می تواند چالش ها و در عین حال فرصت هایی را در پی داشته باشد.تلفن های هوشمند قابل کاشت، اندام های چاپ شده سه بعدی برای پیوند و لباس ها و عینک های مطالعه متصل به اینترنت، چه بسا امروز افسانه علمی به نظر آیند، اما این دستاوردها با ورود جهان به عصر ربات های پیشرفته، هوش مصنوعی و اصلاح ژن، احتمالا تا سال 2025 به وقایع علمی بدل می شوند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید