یک حقه هوشمندانه برای این که سریع تر به ایمیل هایتان جواب داده شود.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
آیا شما هم یکی از افرادی هستید که وقتی به کسی ایمیل می فرستید پاسخی دریافت نمی کنید؟ می توان برای بعضی از ایمیل ها فرمولی به کار برد که فرد را ترغیب به پاسخ دادن می کند.شما هم یکی از افرادی هستید که وقتی ایمیلی می فرستید سال ها باید منتظر پاسخ بمانید ؟ قصد دارید در مورد جزئیات یک پروژه با یک مشتری صحبت می کنید و یا به همسرتان  برای تصمیم گیری در مورد رنگ دیوارها بحث ایمیل می دهید و پاسخی دریافت نمی کنید. در هر صورت تنها نیستید.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید