Google و Nestle در تلاش برای نام تجاری Youtube-kitkat

   
نام نویسنده:
 جمعه 29 خرداد 94 ساعت: 03:48:39

اما امروز این موضوع ثابت شد. سالگرد 10 ساله Youtubeو 80 ساله شدن Kitkatجشن گرفته شد و دو شرکت اعلام کردند که شکلات Kitkat وارد انگلستان و سواحل ایرلند شده است.
600000 شکلات با نام Youtube Break به جای آرمKitkat بسته بندی شده است.break, me time break, sporty break در پشت بسته نوشته شده است.
یک گوشی هوشمند برای تبلیغات این شکلات وجود دارد که با "صدا" گوگل،kitkat YouTube my breakرا جستجو می کند که شامل تبلیغی ازKitKatو یک لیست پخش از فیلم های YouTube است. چه چیزی باعث شده کهKitKat وYouTube اینقدر به هم نزدیک شوند؟ شرکت ها از برخورد مصرف کنندگان به این نتیجه رسیده اند که مصرف کنندگان KitKatطرفداران YouTubeنیز هستند. علاوه بر آن، همکاری خوبی کهKitKat وYiuTube با یکدیگر دارند نشان می دهد که حتی اگر کارخانه ورشکسته شود می توانند به یکدیگر کمک کنند. اگر دوست داشته باشید می توانید شکلات ترد و فیلم ها را ببینید.
مدیر عامل و رئیس Nestleبریتانیا و ایرلند گفت ما برای چیز هایی که به مصرف کنندگان ارائه داده ایم بسیار خوشحال هستیم و باید این پیشرفت را جشن گرفت. حتی یکی از مشهورترین کانال های سرگرمی در جهان YouTube breakرا به مصرف کنندگان معرفی می کند و کمک می کند تا لذت بیشتری ازbreak ببرند.
اگر شما در بریتانیا یا ایرلند زندگی می کنید شکلات های محدودKitKat در فروشگاههای سراسر کشور وجود دارد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید