هنر مهندسی ذهن – NLP

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
NLPدانشی است که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در تعریف ساده NLP باید گفت که NLP مطالعه قدرت های ذهنی انسان است و به عینیت در آوردن آنها با آموختن تکنیکهایی که براساس پیش فرض و نظریات خاص است.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید