چگونه التهاب شدید مادر موجب رفتار شبه اوتیسم جنین می شود؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
موکلول های ایمنی در مادران آلوده، موجب وقوع ناهنجاری های مغزی و رفتاری در فرزندانشان می شود.در سال 2010 یک مطالعه ی وسیع در آلمان نشان داد، زنان بارداری که دچار عفونت شدید هستند به حدی که نیازمند بستری شدن در بیمارستان اند، احتمال این که کودکان به اوتیسم مبتلا باشد بیشتر است. (حتی اگر خطر کلی از به دنیا آمدن یک کودک مبتلا به اوتیسم پایین باقی مانده باشد.)

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید