چگونه داده های بزرگ را نمایش می دهند؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
مدیر عامل Silicon Valley که بر پایه ی داده های بزرگ راه اندازی شده است گزارشی داد و در طی آن بیان کرد که آیا جامعه ی رهبران جهان پتانسیل درک داده های بزرگ را دارند؟

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید