فیس‌بوک در حال تعطیل‌کردن Parse است.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
بیشتر ناظران با شنیدن این خبر متحیرکننده که فیس‌بوک Parse را، سرویس میزبان برنامه که دو سال پیش به میان آمده بود تا توجه توسعه‌دهندگان موبایل را جلب کند، حذف خواهد کرد، به فکر فرو رفتند که چه دلیلی پشت این تصمیم فیس‌بوک است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید