اثرات مثبت سرگرمی‌های فناوری اطلاعات روی رفتار انسان

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسانبا توجه به استفاده فراوان كودكان و نوجوانان و حتي بزرگسالان از بازي‌ها و سرگرمي‌ها و بويژه در دنياي امروز از سرگرمي‌هاي فناوري اطلاعات، در سراسر جهان به بررسي اثرات مثبت و منفي سرگرمي‌ها روي رفتار انسان توجه ويژه‌اي مي‌شود. در اين مقاله به بررسي اثرات مثبت سرگرمي‌هاي فناوري اطلاعات بر رفتار انسان پرداخته مي‌شود. با تمركز بر استفاده رو به رشد كاربران(بيش از دو سوم كودكان در كشورهاي صنعتي) از سرگرمي‌هاي فناوري اطلاعات در خانه، مدرسه و... و نياز كودكان به آموختن مهارت‌هايي كه انها را براي زندگي و كار در آينده آماده كند اهميت بررسي و درنظرگرفتن اثرات اين بازي‌ها روي كودكان بيش از پيش روشن مي‌شود.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید