گرافین برای ساخت باریک ترین لامپ برق دنیا به کار رفت

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
طی 130 سال گذشته، توماس ادیسون از کربن به عنوان گرم­ساز (رشته) در اولین لامپ های تجاری استفاده کرد. اکنون تیمی از دانشمندان و مهندسان از همان عنصر در فرم کریستال عالی آن، یعنی گرافین، استفاده کرده اند تا باریکترین لامپ دنیا را بسازند. اگرچه ضخامت یک اتم و پوشش یک مساحت بسیار کوچک را می توان بطور غیر مسلح دید، دستگاه جدید بسیار روشن است، تا اندازه ای که محصول آن را با چشم غیر مسلح به آسانی می توان مشاهده نمود.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید