IBM’s Watson غم را در نوشته ها حس می کند!

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 3 اسفند 94 ساعت: 22:32:17


هوش مصنوعی در حال حاضر متوجه طیف گسترده ای از احساسات مانند شادی، غم یا اندوه در نوشته های شما می شود و می تواند آن ها را تشخیص دهد. اگر شما به همه بگویید که حالتان خوب است در حالی که عملا افسرده هستید باید واتسون را به گونه ای تنظیم کنید که در آن هنگام لطیف باشد.
واتسون همچنین برای تشخیص گرایش های اجتماعی مانند برون گرایی به مطالعه ی تمام جمله ها (که از جهت متن با اهمیت اند) می پردازد، به جای این که تنها به کلمات به صورت منفرد اکتفا کند.
باید در بیان احساسات تاثیر گذار بود. این به روز رسانی جدید چیزی فراتر از یک موتور تبدیل گفتار که تنها پاسخ را به تن مناسب تبدیل می کند، است. به طور مثال اگر شما عصبانی هستید، کامپیوتر پاسخ ها را با صدای خوش بینانه به شما نمی دهد. این همان استفاده از ابتکار عمل در ابراز احساسات است که به همراه تحلیل گر صدا به نقطه ای از آینده اشاره می کنند که در آن هوش مصنوعی به خلق و خوی شما حساس است فراتر از این که سردتان است یا بی تفاوتید.
ترکیب این بهبود با موتور تشخیص تصویر مبتنی بر آموزش، به همان اندازه عیان است که واتسون در حال تبدیل شدن نه فقط یک ابزار کسب و یا آشپز هوشمندانه بلکه یک عامل تمام عیار هوشمند می باشد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید