تشخیص کد تصحیح

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
سیستم اتوماتیک تعمیر باگ قادر است 10 برابر بیشتر از نوع پیشین خود خطاهای پیش آمده را تعمیر نماید .محققان MIT  طی تحقیقاتی که انجام داده اند نوعی سیستم یادگیری ماشینی طراحی نموده اند که قادر است بین تعمیرات برنامه های کامپیوتری منبع آزاد و یادگیری جزئیات عمومی ارتباط برقرار نماید تا بدین ترتیب بتواند با یادگیری که صورت گرفته است مشکلات جدید را نیز در برنامه های مختلف به صورت مطلوبی از میان بردارد .

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید