پلیمری که هزار برابر وزن خود را تحمل می کند.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اما خاصیت دگرپیکری خاصیت جدیدی نیست. آنچه در مورد این ماده جدید است این است که قادر است به سرعت به دمای بدن پاسخ دهد. این ماده تا زمانی که دمای محیط کمتر از 35 و 35 درجه سانتیگراد باشد، حالت جامد خود را حفظ خواهد کرد. اما در دمایی بشتر از این حد، بلورها ذوب می‌شوند و در ادامه زنجیره‌ها از آرایش خود در ساختار داخلی ماده خارج خواهند شد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید