پلیمری که هزار برابر وزن خود را تحمل می کند.

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 11 اسفند 94 ساعت: 07:52:00


اما خاصیت دگرپیکری خاصیت جدیدی نیست. آنچه در مورد این ماده جدید است این است که قادر است به سرعت به دمای بدن پاسخ دهد. این ماده تا زمانی که دمای محیط کمتر از 35 و 35 درجه سانتیگراد باشد، حالت جامد خود را حفظ خواهد کرد. اما در دمایی بشتر از این حد، بلورها ذوب می‌شوند و در ادامه زنجیره‌ها از آرایش خود در ساختار داخلی ماده خارج خواهند شد.
این که این ماده چطور قادر است به سرعت نسبت به تغییرات دما پاسخ دهد، خاصیتی است که از ساختار مولکولی آن نشئت می‌گیرد؛ در واقع ساختار مولکولی این ماده در این زمینه نقش کلیدی دارد. محققان به این نتیجه رسیدند که با اضافه‌کردن رابط‌های مولکولی، رابطی کوچک که متبلور نمی‌شود، به هر یک از زنجیره‌ها، زنجیره‌ها مهار می‌شوند اما هنوز امکان متبلورشدن در ماده وجود دارد. در واقع محققان با اضافه‌کردن لینک‌های مولکولی، دمای بدن را به عنوان آستانه‌ای دقیق برای متبلورشدن ماده تعریف کردند.
از آنجایی که این ماده در محیط بدن انسان جامد است و در عین حال خاصیت تغییرپذیری هم دارد، برای استفاده‌های پزشکی مثل پوست مصنوعی مناسب است.  
پوست مصنوعی پوستی است که در آزمایشگاه‌ها رشد داده می‌شود و می‌تواند به عنوان پوستی جایگزین برای افراد دچار آسیب‌های پوستی (مانند سوختگی، بیماری‌های پوستی و ...) استفاده شود.
ساختار داخلی این ماده به گونه‌ای طراحی شده که قادر است مقدار زیادی انرژی کشسانی در خود ذخیره کند. دقیقاً همان طور که یک فنر قادر است انرژی کشسانی را زمانی که فشرده می‌شود، در خود ذخیره کند. آنچه در مورد این ماده جالب است این است که تنها یک گرم از این ماده قادر است وزن یک لیتر آب را تحمل کند. به این ترتیب یک کیلوگرم از این ماده قادر است وزن چهار شیر بالغ آفریقایی را تحمل کند. از این خاصیت میتوان در ساخت اعضای مصنوعی با قدرت و توان بالا استفاده کرد.
در علم مواد هیچگاه نباید توان و قدرت مواد با اندازه‌ی بسیار کوچک را دسته کم گرفت. هفته‌ی گذشته محققان مادهی مشبک بسیار کوچکی ساختند، ماده‌ای که از اندازه‌ی سر یک سوزن هم کوچکتر است؛ اما این ماده قادر است فشار بالای جوی را تحمل کند. این مورد هم مصداق دیگری برای این جمله است که نباید در علم مواد توان و قدرت مواد با اندازه‌ی بسیار کوچک را دسته کم گرفت.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید