امنیت در جهت تسلط بر هیاهوی اینترنت اشیا

   
نام نویسنده:
 شنبه 15 اسفند 94 ساعت: 06:46:00


در یک بررسی با انتخاب شش صد سازمان نتایج به این صورت بود که هفتاد درصد دپارتمان‌های فناوری اطلاعات کمتر از یک پنجم (بیست درصد) از زمان خود را صرف امن‌سازی شبکه‌ها و داده می‌کنند. تنها شش درصد عنوان کردند که توانایی متوقف‌کردن مهاجمان را در سازمان خود دارند.بیش از نیمی از این سازمان‌ها در یک سال گذشته یک نقص امنیتی را در سازمان‌ خود تجربه کرده‌اند.
ریسک‌های امنیتی ناشی از استفاده از اینترنت اشیا به مراتب نسبت به محیط‌های رایج و پیشین فناوری اطلاعات بیشتر است. استفاده از اینترنت اشیا به صورت تصاعدی امکان حملات را افزایش می‌دهد؛ چراکه در این صورت کمپانی‌ها تعداد دستگاه و نقاط انتهایی بیشتری را باید از نظر امنیتی کنترل کنند.
بسیاری از کمپانی‌ها در این زمینه اشتباه قدم برداشته‌اند. از دیگر نتایج این بررسی این بود که 44 درصد از سازمان‌ها که هک شده بودند قادر به تشخیص منبع حمله و حتی نوع حمله نبودند.
به عنوان نکته‌ی آخر باید بیان کرد که تجزیه و تحلیل بیگ دیتا در اینترنت اشیا عامل تمیزدهنده است. تجزیه و تحلیل بیگ دیتا به این معنی پروسه‌ی بررسی مجموعه‌هایی بزرگ از داده است که شامل تنوعی از داده می‌شود و با هدف کشف الگوهای ناشناخته، روند بازار، اولویت مشتری و سایر اطلاعات مفید تجاری انجام می‌شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید