Snappy Ubuntu Coreدر کوادکوپتر به پرواز درآمد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
موسسه  Erle Robotics، راه اندازی  نسخۀ Snappy Ubuntu Core در لینوکس منبع باز و کوادکوپترROS-based  Erle-Copter را شروع کرده و دسترسی به app store برای Erle-Copter را ممکن ساخته است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید