ارائه یک فضای ابری و فروشگاهی تحلیلی توسط IBM به توسعه دهندگان و برنامه نویسان :

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
همسو با روند فعالیت های برخی شرکت های تجاری فناوری دارای ویژگی های متن باز بودن ( یا حداقل بخشی از آن ) این خدمات ابری چند بنیادی نیز که بر پایه تکنولوژی متن باز، اکوسیستم باز که شامل شرکت و داده نسل سوم است و مهندسی باز که به داده ها اجازه گردش در بین خدمات مختلف می دهند ، میتوانند در کنار ارائه دهندگان فضای ابری چند گانه مستقر شوند .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید