خطوط هوایی ایالت متحده در تلاش برای پیدا کردن نقص های ایمنی پرواز

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
 هواپیمایی ایالات متحده و شرکت های بزرگ برای پیدا کردن نقص در سیستم ایمنی، به مهندسان کامپیوتر برای تعیین کد ها پاداشی در نظر گرفته اند. متحده در تلاش برای پیدا کردن سوء استفاده در سیستم پرواز است که تا 50000 مایل بر روی سیستم تاثیر می گذارد و سوء استفاده هایی که می تواند از محرمانه بودن اطلاعات تا حدود 250000 مایل موثر باشد. معایب عمده مربوط به اجرای کد حداکثر تا 1000000 مایل است.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید