عینک واقعیت مجازی

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 8 تیر 94 ساعت: 10:15:17


شما با عینک واقعیت مجازی می توان این امکان را فراهم کنید تا افراد بتوانند از امکانات و مکان شما به خوبی دیدن کنند. واقعیت مجازی که از آن به عنوان محیط چند رسانه ای همه جانبه هم یاد می شود، یک محیط شبیه سازی کامپیوتری می باشد که می تواند حضور فیزیکی را در یک محل و در یک دنیای واقعی و یا یک دنیای مجازی شبیه سازی کندعینک واقعیت مجازی
 
 
 

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید