گزارشگران رسانه‌های چاپی "بدترین شغل جهان" را دارند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
همشهری آنلاین: گزارشگران رسانه‌های چاپی "بدترین شغل جهان" را دارند. این یافته از آن سایت "کریرکست" است و خبرگزاری المان آنرا مخابره کرده است

نتیجه بررسی سالیانه سایت "کریرکست"برای سومین سال پیاپی نشان می‌دهد که کار در رسانه‌های چاپی یکی از بدترین مشاغل جهان است و همراه با چشم‌اندازی ناروشن، استرس و ناامنی شغلی.

در مقابل ریاضی‌دان‌ها "بهترین شغل" را دارند. این سایت مشاغل را بر مبنای شاخصه‌های مختلفی چون محیط کار، تاثیر فیزیکی و روانی و عاطفی شغل بر فرد، دستمزد، امکان پیشرفت شغلی، آینده و ثبات و امنیت شغلی بررسی می‌کند.

 

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید