تلسکوپ فضایی هابل زنده است

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
پس از ایجاد وحشتی جزئی هنگامی که دو هفته پیش به حالتی اضطراری رفت تلسکوپ فضایی کپلر به علم بازگشت. از ساعت 11:30 امروز جست و جوی خود را برای یافتن سیارات خارج از منظورمه ی شمسی آغاز کرد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید