شرکت کاسیو از پروژکتورهای LampFree برای پایگاه های فضایی بین المللی پرده برداری می کند.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
این شرکت پروژکتورLampFreeبه نام XJ-M256را به پایگاه فضایی بین المللی فرستاد. پروژکتور از طریق شبکه ملی فروش Pro AVو توزیع کنندگان مجاز در دسترس است. این اولین بار است که یک پروژکتور برای در یک پایگاه فضایی بین المللی با این ظرفیت استفاده می شود. محصول جدید به زودی توسط کارمندان برای فعالیت های آموزشی استفاده خواهد شد. این وسیله در فعالیت های متعددی مثل گام برداری در فضا و روباتیک  کمک خواهد کرد. کارمندان از آن برای برگذاری کنفرانس های ویدئویی با مسٔولین پشتیبانی در زمین استفاده خواهند کرد. نه تنها برای استفاده های کاری، پروژکتور LampFreeرا می توان برای اهداف تفریحی مثل تلویزیون یا فیلم دیدن نیز استفاده کرد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید