آن چه که گربه ی شما واقعا می گوید

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
آیا متقاعد شده اید که هنگامی که گربه ی شما meows می گوید در حقیقت در حال تلاش است که پیامی را به شما منتقل کند؟ در حال حاضر یک چاپگر سه بعدی موجود است که می تواند صدای گربه ی شما را در چند نوع متفاوت از تن صدا ترجمه کرده و از طریق گوشی تلفن هوشمندتان در اختیار شما قرار می دهد. بله درست همانند همان مدلی که Dug در Pixar’s Up می پوشید!

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید