روبات جاروبرقی ایی که زنی را بلعید!!!

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 15 تیر 94 ساعت: 06:44:27


سپس با قرار گرفتن تیم آتش نشانی در محل مورد نظر، روبات جاروبرقی منهدم و به گزارش خبرنگار، زن بلعیده شده توسط روبات جاروبرقی، این حادثه را به سلامت پشت سر    می گذارد.
روبات جاروبرقی تنها از فرمان پیروی کرده و طبق برنامه اش عمل کرده است، درنتیجه این حادثه را بعنوان شورش یا قیام روبات در نظر نگیرید.در عوض، با نگاهی اخلاقی به این داستان، می توان یادآور این نکته شد که از خوابیدن در جاییکه روبات جاروبرقی حضور دارد، بپرهیزید و بطور خلاصه در شناخت وسایل شخصی خود دقت نمایید و در پایان لازم به ذکر است که مبادا چنین حادثه هایی باعث جرقه ای برای طرح دعوی در دادگاه شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید