روبات جاروبرقی ایی که زنی را بلعید!!!

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
نکته¬ی اخلاقی این ماجرا: از خوابیدن در جاییکه جاروبرقی روباتیک Roomba حضور دارد، بپرهیزید.به گزارش یک خبرنگار کره ای ، یک روبات جاروبرقی در صدد خوردن یک زن برآمده و عمل خوردن را از موهای زن شروع کرده است.ماجرا از این قرار می باشد که زن کف خانه دراز کشیده و به کل فراموش کرده بوده که روبات جاروبرقی در آن منطقه در حال فعالیت است و روشن می باشد.سپس در حالیکه جاروبرقی حدود 5 سانتی متر از موهای سر وی را مکیده از خواب بیدار می شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید