شناسایی و بررسی موانع کارفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاهی

   
نام نویسنده:
 شنبه 1 خرداد 95 ساعت: 09:35:48

 در واقع با توجه به رقابت شديد جهاني، سازمان هايي قادر به حفظ رقابت در عرصه كسب و كار خواهند بود كه از روش هاي خلاقانه، نوآور و كارآفرين براي ارتقاي بازدهي، رضايت و كيفيت استفاده كنند تا بتوانند گوي سبقت را از ديگر رقبا كسب كنند (آقاجاني; پاكدين اميري ;اليكايي، 1386 ). به طور حتم، كارآفرينى واژه اى آشنا براى همگان است و مردم كارآفرينان مشهورى را در ذهن خويش به ياد مى آورند. به ويژه اينكه كارآفرينى تأثير انكارناپذيرى در توسعه اقتصادى، اجتماعى و فناوري كشورها و مناطق مختلف دارد (لو سارا  ،2009 ، زهرا شاکر ،2005). امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود. توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای جهـانی، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت ، کاهش فقر و حل مشکلات بخش های عمومی و خصوصی دارد. بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است. ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است (خانه کارآفرینی ایران ،1389).
شاه کلید اصلی برای دستیابی به جامعه ای سرآمد تنها و تنها کارافرینی است، چرا که می تواند منبع لایزال خلق فرصت های بزرگ و تولید ثروت های سرشار در راه دستیابی به جامعه ای سر امد باشد (ملکی فر، 1385: ص9) و اين اهميت و تأثير حوزه كارآفرينى هم در حيطه اجرا و هم در زمينه مطالعاتى رو به گسترش و تزايد است (مورفی و همکاران  ،2006). حكايت هاى متقن و شواهد تجربى بسيارى نيز از اهميت كارآفرينى به عنوان يك حوزه مطالعاتى موجود است. كارآفرينان، توسط خلق فناورى هاي نوين و خدمات جديد، كيفيت زندگى را ارتقا داده اند، افزايش بهره ورى، فراهم نمودن سرگرمى هاي بيشتر، بهبود وضعيت بهداشت و سلامتى و نيز ارتقاء ارتباطات از آن جمله اند (پارکر  ،2005).
هر محیطی که افرادش برخوردار از تفكر و هنر كارآفريني باشند، اقتصادي پويا و متنوع خواهند داشت (کاظمی  ،2008). حال با توجه به اينكه دانش آموختگان دانشگاهی نيمي از جمعيت فعال كشور را تشكيل مي دهند و در سال هاي اخير رشد قابل توجهي در سطح تحصيلات در جامعه ايران به وجود آمده است، لذا توجه به فعاليت هاي كارآفرينانه در اين قشر از جامعه  و دیدگاه های این قشر مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك شاياني نمايد. همچنین بدیهی است كه در مسير توسعه فعاليت هاي كارآفرينانه، موانع و مشكلات متعددي وجود دارد كه شناسايي و رفع آن ها منجر به تسهيل فعاليت هاي كارآفرينانه خواهد شد. بنابراين مطالعه موانع كارآفريني از دیدگاه دانش آموختگاندانشگاهی شناسايي محدوديت هاي موجود، اصلاح مسير آتي و در نهايت افزايش كارآيي فردي واجتماعی خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید