ویژگی های C# نسخه 7

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
در حالیکه شما همچنان در تلاشید تا ویژگی های جدید   #C نسخه 6را یاد گرفته و استفاده کنید، تیم برنامه نویسی بر روی طراحی ویژگی های #C نسخه 7 تمرکز کرده اند.زمانی# Cیک زبان برنامه نویسی فشرده ی کوچک بود و پس از آن با افزایش ویژگی ها، می توانست کارهایی که بیشتر زبان های برنامه نویسی انجام می دادند، پیاده سازی کند. اکنون،  # C  تبدیل به یک زبان برنامه نویسی چند مدلی (Multiparadigm) شده است و هنوز در حال توسعه است.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید