اضافه شدن HuaweiوRed Hat به SDN (شبکه های نرم افزار)

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
 Huawei وRed Hat جدیدترین فروشندگانی هستند که به شبکه های همیشه در حال گسترش نرم افزار تعریف شده(SDN) اضافه شده اند. تحت شراکت، لینوکس ،اجراOpenStack خود را به  فروشنده های شرکت های تلفن همراه چینی ارائه می دهد که باعث می شود FusionSphere Cloud OS به عنوان یک لایه مدیریتی عمل کند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید