ابر کامپیوتر چینی به شکست دادن آمریکا ادامه می دهد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
آخرین گزارش در مورد ابر کامپیوتر های نشان می دهد که چین هنوز هم در این رقابت صدرنشین است. Top500 هر سال دو مرتبه سریع ترین ابر کامپیوتر های دنیا را به کمک تحلیل سخت افزاری (benchmark) Linpack معرفی می نماید، امسال Tianhe-2 چینی بازهم برترین کامپیوتر باقی ماند. Tianhe-2 پنج دفعه ی متوالی است که برنده شده و 33.68 پتافلاپ در ثانیه سرعت دارد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید