ابر کامپیوتر چینی به شکست دادن آمریکا ادامه می دهد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
آخرین گزارش در مورد ابر کامپیوتر های نشان می دهد که چین هنوز هم در این رقابت صدرنشین است. Top500 هر سال دو مرتبه سریع ترین ابر کامپیوتر های دنیا را به کمک تحلیل سخت افزاری (benchmark) Linpack معرفی می نماید، امسال Tianhe-2 چینی بازهم برترین کامپیوتر باقی ماند. Tianhe-2 پنج دفعه ی متوالی است که برنده شده و 33.68 پتافلاپ در ثانیه سرعت دارد.


در مقایسه با Tianhe-2 ، ابر کامپیوتر آمریکایی Titan بسیار کند است. Titan در آزمایشگاه ملی Oak Ridge وزارت انرژی آمریکا واقع شده است.

 

خارج از ده ابر کامپیوتر برتر، Titan در زمینه ی بهینگی قدرت بهتر عمل می کند، ولی فاصله ی زیادی با ابر کامپیوتر چینی دارد. اغلب ابر کامپیوتر هایی که در بالای این لیست قرار گرفته اند، ساخته ی چند سال اخیر هستند.
در این لیست ابر کامپیوتر های آمریکایی با تعداد 233 عدد، از نظر تعداد ابر کامپیوتر های موجود در یک کشور دارای رتبه ی نخست هستند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید