حل تناقض در مورد جو سیاره ی مشتری

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
یک راز در مورد سیاره ی مشتری وجود دارد. این سیاره پنج برابر دور تر از سیاره ی زمین نسبت به خورشید است. با این حال دمای اتمسفر آن مانند زمین است. پس بقیه ی این گرمای اضافه از کجا سرچشمه می گیرد؟ ممکن است این سیاره منبع گرمای دومی درون نقطه ی بزرگ خود داشته باشد.

امروز در مقاله ی جدیدی در نیچر (Nature)، محققان از دانشگاه بوستون توضیح دادند که چگونه با استفاده از انتشار امواج مادون قرمزی که از سیاره به درون فضا منتشر می شود، حرارت این سیاره را بررسی کرده اند. بالاترین درجه ی حرارت که به طور مداوم قابل مشاهده است متعلق به نقطه ی قرمز بزرگ رنگ روی سطح مشتری است. سیستم طوفان همیشه حاضر بزرگی که اندازه ی آن به بیش از دو برابر زمین می رسد.
دانشمندان پیش از معرفی این طوفان آشفته به عنوان منبع حرارت، راهی برای شک و ظن نداشتند. حال که این تیم تحقیقاتی منبع گرما را به این طوفان نسبت داده اند، برای محققان سوالات و ابهامات بیشتری به وجود آمده است.
مکانیسم دقیقی که توضیح دهد انتقال حرارت توسط سیستم طوفانی چگونه کار می کند، هنوز کشف نشده است. به همان اندازه جذاب سوالی مطرح است که تغییرات در نقطه ی بزرگ چه اثراتی بر جو مشتری دارد. طبق گفته ی محققان این طوفان برای قرن ها خروشان باقی خواهد ماند اما این بدان معنا نیست که تا ابد پاینده و فعال است. مطالعات نشان داده است که نقطه ی بزرگ قرمز طی گذر سال ها در حال کوچک شدن است.

 

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید