حل تناقض در مورد جو سیاره ی مشتری

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
یک راز در مورد سیاره ی مشتری وجود دارد. این سیاره پنج برابر دور تر از سیاره ی زمین نسبت به خورشید است. با این حال دمای اتمسفر آن مانند زمین است. پس بقیه ی این گرمای اضافه از کجا سرچشمه می گیرد؟ ممکن است این سیاره منبع گرمای دومی درون نقطه ی بزرگ خود داشته باشد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید