اپل در اقدامی غیر منتظره رادیو بیتس و چند سرویس دیگر را غیر فعال نمود

   
نام نویسنده:
شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید