مشعل غیر قابل تخریب المپیک

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
یکی از وظایف مشعل المپیک این است که بدون توجه به آن چه رخ می دهد روشن باقی بماند. و صادقانه بگویم من هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم که این کار چگونه انجام شده است. با یک مایع قابل اشتعال ماورایی؟ دونده ی بسیار محتاط؟ ارواح؟ پاسخ درست: گاز تحت فشار و این که احتمالا این شانس را دارد که همچنان در جو زمین باقی بماند.

چیزی که در داخل قطعات مشعل باز شده ی المپیک ریوی امسال است، که آن را بهتر از سال های قبل کرده ، سه اره ی مختلف و چند فیوز است. به طور دقیق این شئ مانند یک مخزن ساخته شده است که توسط حلقه های متحد المرکز، پره ی آلومینیومی، تلسکوپی مانند نیش مار و یک خط مرکزی گاز فنری شکل ساخته شده است. این ممکن است تنها چیزی باشد که تا کنون به ریو رفته است.
شاید تنها به دلیل آن که این مشعل باید مدام روشن بماند آن را با یک چوب شعله ور تعویض کرده اند! پایه ی مشعل در واقع منبع یک قوطی گاز است که تا زمانی که به لوله ی گاز مرکزی متصل شده است، به دور آن پیچیده شده است. سوخت از طریق این مسیر راه خود را طی می کند و از طریق مکانی رنده مانند که ضد باد است به چیزی شبیه فندک میرسد. این اقدام به نظر تنها به دلیل آن است که سرد نشود، گرچه آن را با توجه به نکات دقیق مهندسی با دوام ساخته اند.

 

منبع: gizmodo

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید