این سایت آهنگ‌های فیلم‌های تلویزیونی را شناسایی می‌کند

   
نام نویسنده:
 پنجشنبه 21 مرداد 95 ساعت: 17:30:31

TuneFind پایگاه داده‌ای از تمام آهنگ های فیلم های تلویزیونی است. فقط کافی است آن برنامه تلویزیونی و یا فیلم را جستجو کنید و لیستی از تمام آهنگ های مربوط به آن را دریافت کنید.


این سایت نسبتا جدید است بنابراین انتظار نداریم که سایت جامعی برای عنوان تمام فیلم ها باشد، اما نکته مهم این است که هر کسی می تواند آهنگ ها را به هر قسمت و یا فیلم اضافه کند! 

 

منبع: makeuseof

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید