چگونه با آرسینک بکاپ بگیریم؟

   
نام نویسنده:
 شنبه 13 شهریور 95 ساعت: 10:30:00

معرفی
این روزها تقریبا همه برای مدیریت داده ها و کارهای روزانه خود از کامپیوتر استفاده می کنند؛ نرم افزار، فایل های پیکربندی، اسناد برای کاربران بسیار مهم هستند و به همین دلیل باید مواظب باشیم که این داده ها از بین نروند و از آن ها بکاپ بگیریم. ابزارهای زیادی مبتنی بر CLI و GUI وجود دارند که برای همین هدف ساخته شده اند. 
در این مقاله توضیح می دهیم که چگونه برای بکاپ کامل سیستم از آرسینک استفاده کنید. 

از همه سیستم فایل بکاپ بگیرید
فقط به یک فرمان با دسترسی روت برای بکاپ کامل نیاز است. 
# rsync -aAXv --exclude={"path/to/excluded/directories"} / /path/to/destination

این فرمان به گسترش بریس موجود در بش و زی شل بستگی دارد. استدلال aAX- برای اطمینان یافتن از لینک های سمبلیک، دستگاه ها، مجوز و مالکیت، زمان های اصلاح، ACL ها و ویژگی های توسعه یافته نیاز است. 
با گزینه exclude - - کاربران می توانند پوشه هایی که قرار نیست از آن ها کپی گرفته شود را مشخص کنند. این رشته معمولا حاوی /dev, /sys, /run, /tmp, /proc می باشد. همچنین اگر نمی خواهید آن ها را به مقصد خود منتقل کنید می توانید  /mnt or /media را اضافه کنید، در غیر این صورت می توانید از حلقه بی نهایت استفاده کنید. 

بازیابی بکاپ
بازیابی بکاپ به راحتی ساختن آن است. همان فرمان است با منبع و مقصد معکوس. 
به یاد داشته باشید که قانون طلایی این است که سه کپی بکاپ از فایل های خود داشته باشید و آن ها را در مکان های مختلف قرار دهید. کامپیوترها راهی ساده برای مدیریت و دسترسی به اطلاعات شما هستند اما از دست دادن اطلاعات  نیز بسیار ساده است، پس ملاحظه کار باشید. 

منبع: unixmen

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید