NVIDIAروی دو کارت مبتنی برHBM2 کار می کند، آیا یکی از آن ها GeForce GTX 1080است؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
NVIDIAروی دو کارت مبتنی برHBM2 کار می کند، آیا یکی از آن ها GeForce GTX 1080است؟

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید