ساماندهی شبکه های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور

   
نام نویسنده:
 پنجشنبه 11 شهریور 95 ساعت: 13:15:00

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد سرخی گفت: یکی از اهداف تعیین شده در کارگروه ذخایر ژنتیکی ستاد، ساماندهی و نظم دادن به شبکه های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی است.

وی افزود: با توجه به اینکه شبکه های مختلفی در زمینه اطلاعات ذخایر ژنتیکی در کشور وجود دارد، قصد داریم این شبکه ها را ساماندهی کرده و اطلاعات صحیحی در این زمینه ارائه کنیم.

به گفته سرخی، کسب و ارائه اطلاعات صحیح، حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی مفید است و می تواند کمک بزرگی به نهادهای ذی ربط کند.

 

منبع: mehrnews

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید