هولولنز مایکروسافت سال آینده در اختیار توسعه دهندگان نرم افزار قرار خواهد گرفت

   
نام نویسنده:
 شنبه 10 مرداد 94 ساعت: 17:20:47


با این وجود، نادلا کم و بیش اطلاعاتی را در مورد زمانی که این سربند وارد بازار می شود را در اختیار مخاطبین قرار داد. در ابتدای امسال نادلا اعلام نمود که هولولنز پس از عرضه عمومی بیشتر ابزاری برای بازی خواهد بود. او به ZDNet گفت: "می خواهم مصارف بیشتری را برای شرکت های بزرگ در هولولنز بگنجانم، در کل مایکروسافت رویکرد مایکروسافت گنجاندن این دو مورد کاربرد را به صورت همزمان برای هولولنز در نظر گرفته است. کاری که می توانیم به صورت ویژه انجام دهیم این است که نیازهای مصرف کننده را به نیاز های شرکت های بزرگ پیوند بزنیم." وی در ادامه ی مصاحبه ای اعلام نمود که "در ابتدا نسخه ی مربوط به توسعه دهندگان نرم افزار ارایه می گردد و پس از آن موارد کاربرد تجاری به آن اضافه خواهند شد و در نهایت نسخه ی اصلی ارایه خواهد شد."

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید