شرکت Panasonic سیستم تلفنی SIP را برای بلوک پیام سرورهای در حال رشد نوسازی می کند.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
شرکت Panasonic سیستم تلفنی SIP را برای بلوک پیام سرورهای در حال رشد نوسازی می کند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید