جاسوس افزار Hacking Team می تواند از راه دور دستگاه های Pre-Android 5.0 را کنترل کند.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
جاسوس افزار Hacking Team می تواند از راه دور دستگاه های Pre-Android 5.0 را کنترل کند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید