تقابل نمایشگر گوشی گلکسی نوت 7 با سنبه های تیز : برنده گلکسی نوت 7 !

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 19 مهر 95 ساعت: 21:03:05

این بررسی ها نشان داده اند که به گفته شخصی به نام کورنینگ انتقال مواد علت بروز چنین عیبی شده است. وی در این زمینه اعلام کرده است که انتقال مواد نرم از نوک سنبه به پوشش گوریلا گلس 5 باعث شده که این گونه به نظر رسد که این پوشش محافظتی خش گرفته است.

زک در یک کلیپ ویدئویی که نتایج تست او را نشان می دهد، اعلام کرد که چگونه به این نتیجه گیری رسیده است؛ البته کورنینگ در این زمینه می گوید که انتقال ماده از خود سنبه انجام نشده بلکه از ذرات سنگی بوده است که سنبه را با آن تیز کرده اند.

به گفته زک قسمت های بسیار سخت تر سنگ تیز کننده سنبه در قسمت انتهایی سنبه قرار می گرفته که باعث می شده میزان سختی نوک سنبه 3 به مقیاس هشت موه ( Mohs ) برسد. این امر در واقع چیزی بوده است که توانسته صفحه نمایشگر گلکسی نوت 7 را زخم کند.

 بعد از تکرار این آزمایش با مجموعه ای از سنبه های جدید موه، زک به یک نتیجه کلی ولی مورد انتظار رسید؛ نمایشگر گلکسی نوت 7 بعد از مقاومت کردن در مقابله 6 سنبه زخم می شود.

با توجه به این امر هنوز هم این باور وجود دارد که استفاده از سنبه ها به صورت پی در پی خش های عمیقی را بر روی نمایشگر ایجاد کرده است؛ مخصوصا زمانی که بحث انتقال غیر منظم ذرات سنگ تیز کننده سنبه به روی سنبه مطرح می شود. حال سوال عجیبی که مطرح می گردد این است که اگر که مقیاس سختی سنگ تیز کننده سنبه برابر با 8 موه بوده، آیا نباید شدت همه خراش ها به یک میزان بوده باشد ؟

علاوه بر این سوال مسئله عجیب دیگری که وجود دارد این است که در 30 تست خش پذیری دیگری که صورت گرفته چنین نتیجه ای حاصل نشده است، از این رو این تفکر ایجاد می شود که شاید مجموعه سنبه های زک بیش از یک بار تیز شده اند؛ به همین دلیل بهتر است که از شخصی که این آزمایش را انجام داده بخواهیم که توضیحات بیشتری را در این زمینه ارائه کند. 

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید