وایرلسی برای استفاده حرفه ایی

   
نام نویسنده:
 پنجشنبه 15 مرداد 94 ساعت: 05:10:43


نظر اجمالی
Ruckus Wirelessهمیشه روی تولید و محصولات وایرلس متمرکز بوده است. پاییز سال گذشته، این شرکت خط تولیدXclaimرا با تمرکز روی شبکه های کوچک تر احداث کرده است. آنطور که در وبسایت Xclaimبیان شده است، Ruckus"مجموعه ای از ویژگی های خوب، اعتبار و عملکرد قوی بزرگ وایرلس تجاری  را به کار گرفته و هزینه و پیچیدگی را حذف کرده است."
مجموعه محصولات Xclaimشامل چهار مدل از اکسس پوینت (AP)  است. Xi-1, Xi-2و  Xi-3 ، AP درون ساختمانی و Xo-1یک APبیرون ساختمانی است.

Xi-3در یک مربع سفید پلاستیکی به ابعاد 6.2”x6.2”x1.57” قرار گرفته است. که می توان آن را روی میز گذاشت و یا روی دیوار نصب کرد. گزینه های نصب روی دیوار مشابه Xi-2است، بدون صفحه نصب. پشت Xi-3یک DC  12Vاتصال برق است. قدرت بیش از اترنت کابل  803.3af/at (PoE)نیز توسط یکی از دو گیگابایت درگاه اترنت پشتیبانی می شود. یک انژکتور PoEبا APنیز وجود دارد، اما یک منبع تغذیه DC 12Vخیر.
همچنین در پشت Xi-3دو درگاه اترنت Mbps 1000/100/ 10وجود دارد، در حالی که تنها  یک درگاه اترنت گیگابیت روی Xi-2موجود است.یکی از درگاه های روی Xi-3، درگاه PoEاست، اما دیگر درگاه ها، نه. دکمه تنظیم مجدد نیز در پشت آن قرار دارد. عکس زیر درگاه های پشتی Xi-3را نشان می دهد.

b 550 0 16777215 00 images stories news dlink dview

در مورد Xi-2، یک LEDدر جلوی دستگاه قرار دارد. این LEDدر ابتدا که دستگاه روشن می شود قرمز است، سپس هنگامی که منتظر است تا توسط Harmonyیا کلود منیجر تایید شود سبز چشمک زن، و هنگامی که به Harmonyیا کلود منیجر متصل می شود و قابل استفاده است سبز ثابت می شود.
حالت سبز چشمک زن بسیار مهم است، همانطور که به نظر می رسد، همانطور که نشان می دهد، یک شاخصه از سفت افزار حاظر است.

درون
برد مادر Xi-3 Xclaimبسیار جالب است. همانطور که در عکس زیر در بالای برد مادر می بینید، علامت Ruckusکاملا قابل دید است. دلیلش آن است که سخت افزار Xi-3همان Ruckus' ZoneFlex R500است.

اما Xi-3تمام ویژگی های R500را ندارد و سفت افزار متفاوتی دارد.

بسیاری از اجزای کلیدی توسط بخش های فلزی بزرگ روی برد اصلی پوشیده شده است. در قسمت زیر لیستی از اجزا کلیدی Xi-3وجود دارد، که توسط Xclaimبه موازات Xi-2تهیه شده است.

wireless xclaim xi3 xclaim board top
ویژگی ها
بسیاری از ویژگی ها بین Xi-2و Xi-3مشترک است. تفاوت کلیدی این است که Xi-3یک APکلاس AC1200 2x2و Xi-2یک APکلاس N600 2x2است. بنابراین، وایرلس Xi-3قابلیت های عملیاتی بالاتری دارد. در زیر لیست ویژگی های خاص Xi-2و Xi-3مشخص شده است و پس از آن می توانید لیست ویژگی های مشترک را مشاهده کنید.
Xi-2
•    802.11n
•    802.3af
•    (1) 10/100/1000RJ45
•    حداکثر میزان لینک در هر باند Mbps 300

Xi-3
•    802.11ac
•    802.3af/at
•    (2) 10/100/1000RJ45
•    300Mbpsحداکثر 2.4GHzمیزان لینک ؛Mbps 867حداکثر 5GHzمیزان لینک


ویژگی های مشترک
•    رادیو دوگانه، باند دوگانه
•    5GHzکانال های توزیع سیستم فایل پشتیبانی شده
•    PoE
•    بالای 100کاربر همزمان
•    قابلیت دسترسی مهمان
•    VLANهای 802.1Q
•    معماری مولتی- APبدون کنترل
•    خدمات مدیریت Cloudکاملا رایگان (CloudManager)
•    مدیریت اپلیکیشن موبایل اختیاری
•    انتخاب کانال پویا ( خودکار)
•    اولویت ترافیک به صورت خودکار ( خودکار)
•    Airtime Fairness ( خودکار)
•    هدایت باند ( خودکار)
•    انزوای مشتری ( بنا بر AP)
•    توازن بار اتوماتیک ( بنا بر AP)
•    4SSIDبنا بر رادیو، 8در کل
•    گلوگاه پهنای باند
•    مدیریت Cloud
•    نیازی به جواز APنیست
•    ضمانت نامه محدود سخت افزار یک ساله

Xclaimاین ویژگی ها را طی به روز رسانی رایگان ارائه داده است.
•    پرتال بسته
•    802.1x
•    ورود به سیستم اجتماعی
•    مش ساده

برخی از ویژگی هایی که در بالا ذکر شدند نیازمند توضیحات بیشتر هستند. بر اساس Xclaim، انتخاب کانال پویا ظرفیت کانال را بررسی می کند و ، هنگامی که یک کانال دیگر ظرفیتی فراتر از کانال حاظر را ارائه می دهد کانال را تغییر می دهد. هدایت باند به صورت خودکار تا 5GHzبرای کاربران دو بانده هنگامی که کاربر یک سطح سیگنال بالاتر 5GHzرا گزارش دهد صورت می گیرد. توازن بار اتوماتیک فقط در سطح APو نه WLANاتفاق می افتد.

در استفاده
هرچه تعداد APها در شبکه تان را افزایش دهید ، مدیریت چالش برانگیز تر می شود. در بسیاری از شبکه های بزرگتر APهای چندگانه با یک کنترل گر APمنظم می شوند که یک نقطه مرکزی برای مدیریت شبکه وایرلس ارائه می دهد. گرچه کنترل گر تمرکز و بهره وری ایجاد می کند، هزینه و پیچیدگی نیز به وجود می آورد.
Xclaimدر حال حاظر دو راه حل برای مدیریت APها ارائه می دهد، که هر دو رایگان هستند. Harmonyیک اپلیکیشن موبایل برای دستگاه های iOSو Androidاست. CloudManagerکه اخیرا معرفی شده است یک خدمات مبتنی بر وب است که با هر مرورگری قابل استفاده است.
سه چیز درمورد این برنامه ها لازم به ذکر است. اول، Harmonyو cloudmanagerهر دو با هم قابل استفاده نیستند. اگر APهای شما با Harmonyاداره می شوند، نمی توانند با cloudmanagerنیز اداره شوند، و برعکس.
می توانید شبکه خود را از یکی به دیگری تغییر دهید اما باید APها را پیکر بندی کنید، که به طور کوتاه به آن پرداخته می شود.
دوم، شما می توانید به طور مستقیم به APهای Xclaimتوسط وب سایت GUIیا CLI SSHدسترسی پیدا کنید. اما تغییراتی که در GUIاز CLIداده می شود در Harmonyو یا cloudmanagerبازتاب داده نمی شود. برای دسترسی به GUIیا CLI، آدرس IPاز APرا جست و جو کنید. همانطور که در تالار گفت و گوی Xclaimآمده است، شناسه کاربری پیش فرض xclaim-mfgو کذرواژه پیش فرض mfg-admin12می باشد. اگر شما APخود را به Harmonyو یا cloudmanagerمتصل کرده اید ممکن است به جای گذر واژه پیش فرض لازم باشد که از گذر واژه Harmonyو یا cloudmanagerاستفاده کنید.
سوم، APهای Xclaimیک SSID( خدمات شناسه تنظیم) پیش فرض به اسم xclaim-setupدارند که می توانید از آن برای دسترسی به شبکه Wi-Fiخود در طول راه اندازی اولیه استفاده کنید. لازم به ذکر است که گوشی موبایلی که از Harmonyاستفاده می کند احتیاجی به استفاده از SSID  xclaim-setupندارد ، اما باید در همان LANباشد که APها هستند.
Harmony
اپلیکیشن Harmonyبرای محیط هایی با بیش از 10APتوصیه می شود. دانلود آن از( Apple iTunes   Store (iOS 7.xو بالاتر و از Google Play Storeبرای موبایل های Android( نسخه 4.1تا بالاتر) رایگان می باشد.
ممکن است برای اتصال APهای Xclaimبه Harmonyبه مشکل بر بخورید، این مشکل می تواند به دلیل به روز نبودن سفت ابزارتان باشد. Xclaimاعلام کرد که برای دستور العمل راه اندازی اولیه برای اکسس پوینت Xclaimامکان به روز رسانی را ایجاد کرده است. گام های به روز رسانی نرم افزار در یک APاز Xclaimبه صورت زیر است:
•    APخود را روشن کنید
•    صبر کنید تا LEDسبز ثابت یا چشمک زن شود
•    5دقیقه صبر کنید
•    APرا خاموش روشن کنید
این کار نرم افزار APرا به روز رسانی می کند.
شما از طریق LEDمی توانید بفهمید که APشما از نسخه قدیمی تر نرم افزار استفاده می کند یا خیر. APهای Xclaimکه آخرین مدل سفت افزار را دارند ، بعد از اولین راه اندازی LEDآن سبز چشمک زن می شود. در حالی که APهای Xclaimکه نسخه قدیمی تری از سفت افزار را دارند پس از راه اندازی اولیه LEDآن سبز ثابت می شود. لازم به ذکر است که نه Harmonyنه cloudmanagerهیچ کدام کنترلی روی به روز رسانی کردن به آخرین نسخه سفت افزار ندارند و شما را مجبور نمی کنند که این کار را بکنید.
با سفت افزار به روز رسانی شده، روند اتصال Xi-3و Xi-2به Harmony، پیکر بندی آن ها و اختصاص یک SSIDبه APبسیار آسان است. با کلیک کردن آیکون روی یک APدر Harmonyمنو پیکر بندی برای شما باز می شود. شکل زیر پیکر بندی APها را نشان می دهد.

هنگامی که شما یک APجدید را به SSIDمورد نظرتان متصل کنید، SSID  xclaim-setupحذف می شود. اگر گوشی موبایل شما به xclaim-setupمتصل است، اتصال شما قطع می شود و Harmonyتا زمانی که شما گوشی خود را برای اتصال به SSIDجدید پیکر بندی کنید قادر به اتصال به APها نیست.
Harmonyهمچنین به شما اجازه می دهد که SSIDخود را ویرایش کنید یا یکی جدید بسازید.  عکس زیر گزینه های پیکر بندی وایرلس Harmonyرا نشان می دهد.  برخی از محدودیت هایی که در Xi-2وجود داشتند، مثل عدم توانایی اتصال یک SSIDبه رادیو های مجزا رفع شده اند.

ممکن است VLAN، ایزوله سازی مشتری و گزینه های کنترل پهنای باند  Harmonyبرای شما سوال برانگیز شود. در اینجا به صورت کوتاه به VLANو گزینه های کنترل پهنای باند می پردازیم. گزینه ایزوله سازی مشتری در یک شبکه Wi-Fiمهمان ، برای کنترل دسترسی مهمان بسیار پر استفاده است. اما احتمالا شما می خواهید که ایزوله سازی مشتری را در شبکه هایی که دستگاه های Wi-Fiنیاز دارند که به خدمات داخلی و یا دستگاه های دیگر دسترسی داشته باشند غیر فعال کنید. Harmonyهمچنین به شما این امکان را می دهد که آمارهای پایه را روی APها و مشتری های متصل به شبکه را مشاهده کنید. در شکل زیر صفحه آماری Harmony، جزئیات مشتری و صفحه ورود را مشاهده می کنید.
یک اشکال Harmonyکه هنوز رفع نشده است این است که هرگاه شما به یک اپلیکیشن دیگر روی دستگاه موبایلتان متصل می شوید، دوباره ناچارید به سیستم Harmonyوارد شوید. بسیار دشوار است که هرگاه که از اپلیکیشن Harmonyبه اپلیکیشن دیگر می روید و باز می گردید ناچار باشید یک گذرواژه هشت رقمی را تایپ کنید. در شکل زیر صفحه آماری Harmony، جزئیات مشتری و صفحه ورود را مشاهده می کنید.

لازم به ذکر است که Harmonyبرنامه مناسبی، در صورتی که چند شبکه Xclaimرا مدیریت می کنید نیست، هرچیزی را که Harmonyمدیریت می کند، باید روی یک زیرشبکه باشد.

cloudmanager
Ruckusاخیرا cloudmanagerرا برای کنترل APهای Xclaimمعرفی کرده است. cloudmanagerیک سرویس مبتنی بر وب میزبانی شده توسط cloudاست. بنابراین هیچ اپلیکیشنی برای نصب وجود ندارد و از طریق یک مرورگر روی هر کامپیوتر، تبلت و گوشی موبایلی که به اینترنت متصل باشد کار می کند. Xclaimتوصیه می کند که از Harmonyبرای بیش از 10APاستفاده نکنیم، در حالی که کلودمنیجز هیچ محدودیتی در تعداد APهایی که می تواند مدیریت کند ندارد.
همانطور که قبل تر گفته شد، شما نمی توانید از cloudmanagerو Harmonyبه طور همزمان استفاده کنید و اگر بخواهید از یکی به دیگری نقل مکان کنید، باید APها را دوباره پیکر بندی کنید. cloudmanagerمی تواند یک یا چند شبکه را ، که ممکن است در موقعیت ها ( یا زیرشبکه ها) ی مختلف پخش شده باشند مدیریت کند. Harmonyفقط یک شبکه را مدیریت می کند که همه APهای آن روی یک زیر شبکه باشند.
در تالار گفت و گوی Xclaimگام های انتقال از Harmonyبه Cloudتوضیح داده شده است. می توانید به جای این که آنگونه که در تالار گفت و گو آمده است هردو APرا ریست کارخانه ای بکنید، هر دو APرا به کلود منیجر اضافه کنید ( در صورتی که هر دو را روی آخرین نسخه سفت افزار ( 2.0.0.0.368) دارید). سپس هر دو را از Harmonyبازآرایی کارخانه ای بکنید و سپس اپلیکیشن Harmonyرا از گوشی خود پاک کنید. در عرض چند دقیقه، هردو APتوسط cloudmanagerپذیرفته می شود، مانند شکل زیر:

سپس یک SSIDبسازید.

برای اضافه کردن SSIDجدید خود به APها توسط cloudmanager، به صفحه ویرایش APبروید، my new SSIDرا در قسمت Add Networksانتخاب کنید و دکمه ذخیره را بزنید.

تقریبا برای cloudmanagerده دقیقه زمان می برد تا تغییرات را برای APبه وجود آورد، اما وقتی که این روند انجام گرفت، SSIDشما قابل استفاده است و SSID  xclaim-setupدیگر موجود نیست
به محض این که به cloudmanagerبروید و آن را فعال کنید، در صورت تمایل می توانید APپایه و تنظیمان وایرلس را ویرایش کنید. گزینه پیکر بندی APشامل تنظیمات نام یک AP، انتخاب اتوماتیک و یا کانال خاص برای رادیو های GHz 2.4و GHz 5، انتخاب پهنای کانال برای رادیو های GHz 2.4و GHz 5و اتصال یک APبه با یک خدمات شناسه موجود می باشد. در قسمت زیر یک گزینه ی کانال موجود برای رادیو GHz 5را می بینید ، بله! کانال های DFSنیز پشتیبانی می شوند.

گزینه  پیکر بندیAPوایرلس cloudmanagerشامل فعال/ غیر فعال سازی یک SSIDجدید، ایجاد ایمنی برای WPA2، قراردادن انتشار SSIDبه حالت روشن/ خاموش، برقراری امکان اجرا یک SSIDروی هر دو رادیو با فرکانس GHz 2.4و GHz 5و یا هیچ کدام، تنظیم شناسه VLAN، تنظیم ایزوله سازی مشتری به حالت روشن/خاموش و انتخاب گزینه محدود سازی سرعت می باشد.
گزینه محدود سازی سرعت به شما اجازه می دهد که پهنای باند آپلود و دانلود را به kbps 100، kbps 250، kbps 500، Mbps 1، Mbps 2، Mbps 10یا Mbps 20محدود کنید. این گزینه بیشترین پهنای باند موجود برای یک WLANرا محدود می کند نه برای یک مشتری.
یک نکته جالب دیگر درمورد  داشبورد cloudmanagerاین است که همانطور که در شکل زیر می بینید از صفحه آمارهای Harmonyواضح تر است.

گزینه گزارش cloudmanager، گزینه هایی برای چکیده، اکسس پوینت و گزارش های مشتری را ارائه می دهد. شما یک گزارش را بر اساس نوع و تاریخ/ زمان آن انتخاب می کنید. سپس برای هر گزارش یک فایل PDFدانلود می کنید. گرچه هر دو گزارش های چکیده و گزارش اکسس پوینت مشابه هستند که باید توسط Xclaimاین مشکل رفع شود. در شکل زیر تصویری از گزارش چکیده/ اکسس پوینت را می بینید:

و گزارش مشتری:

لازم به ذکر است که cloudmanagerفقط داده های اکسس پوینت یک هفته را در خود ذخیره می کند. گزارش های PDFتنها مکانیزم فرستادن داده ها است که شما نمی توانید آن ها را ایمیل یا حتی ذخیره کنید.
جعبه Online AP Healthدر داشبورد از یک الگوریتم "مالکیت"استفاده می کند تا مشخص کند که آیا یک APزیادی پر شده است یا نه.
Xclaimمی گوید که "Health"بر اساس تعداد مشتری های متصل به شبکه، ظرفیت پذیرش کلی، استفاده از حافظه و غیره عمل می کند. اما از آنجایی که cloudmanagerهیچ کدام از این جزئیات را ارائه نمی دهد، یک ادمین شبکه در مشخص کردن راهی برای تعمیر AP"نیاز به حسابرسی"درمانده می ماند.

رومینگ
با قابلیت کنترل چندین AP، جای سوال است که آیا APهای Xclaimویژگی برای ارتقا رومینگ دارد یا خیر. برای آزمایش رومینگ، از inSSIDerبرای اندازه گیری قدرت سیگنال شد.
اگر بخواهیم منصف باشیم، به رومینگ در مشخصات Xi-2یا Xi-3اشاره نشده است و هیچ گزینه پیکر بندی برای رومینگ وجود ندارد. اما آزمایش ها نشان داد که سیستم Xclaimهیچ پیشرفتی را در رومینگ ارائه نداده است.

VLANها
قابلیت APهای Xclaimبرای اتصال به چند VLAN، که اجازه می دهد که ترافیک WLANتقسیم شود آزمایش شد. برای آزمایش قابلیت VLAN، SSIDاولیه را روی Xi-3تعریف شده  برای VLANقرار دادیم. سپس همانطور که در شکل قبل می بینید، یک SSIDجدید ایجاد شد و برای 33VLANتعریف شده،  به Xi-3متصل شد.
یک روتر جدید روی شبکه، به یک زیر شبکه متفاوت از روتر اصلی  متصل شد . روتر جدید به یک اکسس پورت تعریف شده برای 33VLANروی یک سوئیچ 802.1q (SG200-26 Cisco)وصل شد. سپس یک ترانک پورت تعریف شده به عنوان یک عضو بدون برچسب 1VLANو یک عضو برچسب شده 33VLANاز سوئیچ Xi-3متصل شد. مشاهده شد که متصل کردن یک دستگاه به SSIDاولیه یک آدرس  IPاز روتر اصلی ارائه داد، در حالی که اتصال به SSIDیک آدرس IPجدید از روتر جدید را ارائه کرد.

عملکرد وایرلس
Xi-3با استفاده از پروسه آزمایش وایرلس V8آزمایش شد. همه آزمایش ها با سفت افزار 2.0.0.0.355انجام گرفت.
APبه صورت مسطح و در مرکز میز برای آزمایش در موقعیت 0درجه قرار گرفت، در حالی که رابط ها پشت به آنتن ها ، همانطور که در شکل نشان داده شده است قرار داده شدند. همه آزمایش ها با رابط های امن سازی شده WPA2/AESانجام شد. کانال 6و  پهنای باند MHz 20برای آزمایش های GHz 2.4و کانال 153و پهنای باند MHz 80برای GHz 5استفاده شد.

چکیده Benchmarkزیر میانگین اندازه های ظرفیت پذیرش ساخته شده در همه موقعیت های آزمایش را نشان می دهد.

برای ارائه یک دیدگاه ، از چارت های وایرلس برای ایجاد نمای کامپوزیت استفاده شد. که ظرفیت پذیرش میانگین را برای همه اکسس پوینت های آزمایش شده با پروسه آزمایش وایرلس حاظر نشان می دهد. محصولات کلاس N600و AC1200، نتایج میانگین GHz 2.4مشابهی دارند، چرا که هر دو از رادیو های 2x2استفاده می کنند. نتایج GHz 5در بین محصولات N600, AC1200و AC1750متفاوت ترند، زیرا هرکدام میزان لینک بیشینه متفاوتی دارند.  ( به ترتیب، 300، 867و 1300Mbps)

b 550 0 16777215 00 images stories wireless xclaim xi3 xclaim xi3 test chamber

ظرفیت پذیرش در مقایسه با منحنی تضعیف دیدگاه بهتری از عملکرد نسبی را به ما نشان می دهد. تنها نقطه دسترسی  یاaccess point AC1200 دیگر که با پروسه حاضر بررسی شده برای مقایسهEdimax CAP1200 اضافه شده است. طرحGHz 2.4 ارسال اطلاعات از ماهواره، نشان می دهد کهEdimax ظرفیت پذیرش بیشتر و مقادیر تضعیف پایین تری، تاdB 27 دارد ( سیگنال های قوی تر)، در حالی که  در موردXclaim با کاهش سطح سیگنال، افزایش ظرفیت پذیرش در آن دیده می شود.
طرحGHz  2.4  ارسال از زمین به ماهواره(Uplink) نشان می دهد کهEdiamx CAP1200 وXclaim Xi-3 کاملا مشابه هستند البتهXi-3 برتری ناچیزی در همه زمینه ها دارد.
طرحGHz 5  ارسال از ماهواره به زمین(downlink)نشان می دهد کهEdimax CAP1200 ظرفیت پذیرش بالاتری در همه زمینه های آزمایش شده دارد.
نتایجGHz 5  uplink   مشابهdownlink است اماEdimax درسیگنال های سطوح بالاتر، ظرفیت پذبرش آن بیشتر است.

به گفته تیم درنقد و  بررسیe Xi-2، "یک رابط وب ، به عنوان برنامه جایگزین برای اپلیکیشنHarmony به شدت مورد نیاز است.  البتهCloudManager این نیاز را برآورده می کند. تجربه نشان داده کهCloudManager مشهود تر و استفاده از آن ساده تر است و مزایایی مثل دسترسی به مدیریت به شبکه بی سیم از هرجایی را فراهم می کند.
اما آیاCloudManager  می تواند باعث شود کهXclaim به رویای "اینترنت بدون سیم بهتر"نزدیک تر شود؟ بله و خیر، ولی بیشتر خیر. CloudManager  قطعا قدم درستی در مسیر مدیریتmulti-AP WLAN  ها گذاشته است. دسترسی به امکانات و نظاره بر شرکت ها را آسان تر کرده و هروقت که روی یک اپلیکیشن دیگر متمرکز می شوید، مثلHarmony شما را از سیستم خارج نمی کند.
با این حال، CloudManager  هیچ اقدامی برای رویکرد ضعیف پشتیبانیXclaim  نمی کند. حداقل در حال حاضر برای هرکدام از اپلیکیشن ها راهنمای سریع نصب وجود دارد. اما به نظر می رسد کهXclaim فقط بر مدل پشتیبانی تالار گفت و گو وابسته است، که باعث می شود این شرکت به نظر یک شرکت آماتور با بودجه پایین باشد تا یک شرکتWi-Fi  سطح بالا که در واقع هست.
گرچه از تالارهای گفت و گویXclaim  کمک زیادی یافت می شود، ولی تالارهای گفت و گو ابزار مناسبی برای سازندگانی است که بازتاب کارشان را  از کاربران دریافت کنند، نه این که جایگزینی برای سندیت یک محصول خوب و یا پشتیبانی از طریق و تلفن شود. هنگامی که یک شرکت شماره تلفن، آدرس کارخانه و یا حتی ایمیلی از خود روی بسته های محصولش قرار نمی دهد، بسیار جای تعجب است.
هنگامی که با شبکهXclaim  به مشکل بر می خورید، آیا می خواهید که تنها گزینه پیش روی شما یک پست در تالار گفت و گو باشد و مدت ها منتظر پاسخی مفید باشید؟
از آنجایی که 802.11ac  ترافیک بیشتری را تاGHz 5 صرف می کند، به دلیل پوشش کمترGHz 5 نسبت بهGHz 2.4،  AP های بیشتری لازم است. این به آن معناست که ادمین های شبکه های بی سیم کوچک تر که فقط نگران چندAP بوده اند، حال باید شبکه های بزرگتری را مدیریت کنند.
Xclaim  در فضایی بسیار شلوغ و رو به افزایشی که شرکت هایی مانندUbiquiti ، Edimax  و غیره به آن چشم دوخته اند فعالیت می کند. Ubiquiti  یک روش کنترل رایگان دارد اما  برعکسcloud service  روی کامپیوترهای محلی کار می کند. Edimax  از یک روش کنترل سخت افزاری استفاده که یکAP را به یک کنترل کننده اختصاصی تبدیل می کند استفاده می کند. هر دو به ادمین این امکان را می دهند که بیشتر در تنظیمات جست و جو کنند و جنبه های بیشتری را از عملکرد شبکه  نسبت بهCloudManager بررسی کنند. البته فرض می رود که ادمین ها نمی خواهند یا نیاز ندارند که به آنجا سرک بکشند.
به طور کلی، پس از درگیری با مشکلات اولیه مرتبط با یک نسخه نرم افزار قدیمی تر ، دریافته شد کهAP هایXclaim Xi-3 وXi-2  کاربردی و مفید هستند. اپلیکیشنCloudManager ازHarmony بهتر عمل می کند، زیرا کنترل گرAP رایگان، بسیار ساده و مبتنی برcloud را ارائه می دهد. اماXclaims به نظر زیادی ساده شده می آید، و ویژگی هایی مانند رومینگ سریع، فرمان باند و متعادل کردن بار را ندارد، و یا حداقل به ادمین این اجازه را نمی دهد که آن را کنترل کند.
هنگامی که Ruckus، Xclaim, را معرفی کرد، اعلام کرد که این محصول "نوع جدیدی از سیستم Wi-Fiاست که منحصرا برای بازار تجارت های کوچک- که مدل را برای ارائه خدمات Wi-Fiسطح شرکتی سازمان هایی که در زمینه فناوری اطلاعات کارشناسی کمی دارند، و یا ندارد، می باشد."هر دو Harmonyو CloudManagerویژگی های اینترنت بی سیم را به گزینه هایی که Xclaimفکر می کند این شرکت ها به آن نیاز دارند کاهش داده اند. مساله اصلی این است که Xclaim، Harmonyو CloudManager به اندازه کافی برای بازاری که مورد هدف آن هاست کاربردی ساخته است یا خیر؟

سفت افزار = frimware

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید