چگونه برای کرتانا در ویندوز 10، یادآور تنظیم کنیم؟

   
نام نویسنده:
 چهارشنبه 21 مرداد 94 ساعت: 05:30:36

 


یادآورهای مبتنی بر زمان
برای شروع، کرتانا را با استفاده از میانبرهای کلید ویندوزی+C یا با کلیک بر میکروفون باز کنید. شما می توانید از کرتانا بخواهید تا در ساعات مشخصی، به شما اعلام کند. یادآوری برای 5:30 فردا صبح می خواهید؟ 9 هر شب چطور؟ یا 2:33 عصر روز سه شنبه؟ تصمیم با شماست. مثلا:
-    به من یادآوری کن تا هر دوشنبه شب زباله ها را بیرون بگذارم.
-    به من یادآوری کن تا فردا صبح به اداره پست بروم.

یادآورهای مبتنی بر مکان
می توانید به کرتانا بگویید تا موضوعات مورد نظرتان را زمانی که مکانی را ترک می کنید یا به جای مشخصی می رسید، به شما یادآوری کند. البته اگر شما از یک گوشی ویندوزی استفاده می کنید، این یادآور خیلی بهتر کار می کند زیرا آنچه که بر روی کامپیوتر خود تنظیم می کنید می تواند در گوشی شما هم ذخیره شود. مثال های زیر را مشاهده کنید:
-    به من یادآوری کن تا زمانی که به خانه رسیدم، به گیاهان آب دهم.
-    به من یادآوری کن تا زمانی که به نزدیکی ATM رسیدم، پول بگیرم.

یادآورهای مبتنی بر شخص
کرتانا می تواند تا هر زمان که شخص مشخصی از دفترچه تلفن خود را دیدید، به شما موضوعی را یادآوری کند. زمانی که یک ایمیل برای آن شخص ارسال می کنید یا از او دریافت می کنید، به شما اخطار داده می شود. برای مثال:
-    به من یادآوری کن زمانی که دانیل را دیدم در مورد ساعت کار اداره سوال کنم.
از آنجایی که یادآورها به ویندوز 10 موبایل انتقال داده شده اند، بنابراین زمانی که شخص مورد نظر تماس می گیرد یا یک پیام می فرستند، یادآور نیز به شما خبر می دهد.

کنترل یادآورها
یادآورها در گوشه پایین، سمت راست، ظاهر می شوند که می توانید آنها را تعلیق یا کامل کنید. تعلیق باعث می شود که زمان دیگری به آن اختصاص داده شد. باید یکی از دو کلید را برای پنهان کردن یادآور انتخاب کنید.
بسیاری از کاربران با تنظیمات یادآورها در کرتانا آشنا شده اند ولی این یک ویژگی جدید برای دارندگان ویندوز 10 است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید