ترفندها و کاربردها

کلاس مجازی.jpg

نرم افزارهایی که برای برگزاری مجازی کلاس‌های دانشگاه و مدارس کاربرد دارند

امروزه شاهد هستیم که اغلب فعالیت‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود. کلاس‌های مدارس و داشنگاه‌ها هم کاملاً مجازی شده‌اند. از این رو تصمیم گرفتیم که تعدادی از نرم افزارهایی که برای برگزاری کلاس مجازی کاربرد دارند را به شما معرفی کنیم.