اخبار و مقالات

ایرانسل۴-750x450.jpg

ایرانسل برای دانش آموزان و دانشجویان سرویس‌های ویژه در نظر گرفته است؛ اینترنت رایگان شاد برای ایرانسل

ایرانسل برای دانش آموزان و دانشجویان سرویس‌های ویژه در نظر گرفته است. به عبارتی اینترنت شاد برای کاربران ایرانسل رایگان شد.

مدرسه مجازی.jpg

اینترنت مصرفی برنامه شاد رایگان نخواهد بود و احتمالا با تعرفه یک سوم ارائه خواهد شد

در شرایط کرونا، مدراس دیگر به صورت حضوری و به شکل سابق برگزار نخواهند شد. برنامه شاد بستری است که قرار است امسال از طریق آن، دانش آموزش سال تحصیلی خود را بگذرانند. حالا بر سر تعرفه اینترنت این برنامه بحث‌هایی مطرح است اما مشخص است که هزینه اینترنت این برنامه رایگان نبوده و احتمالا یک سوم خواهد بود.