اخبار و مقالات

Untitled-1.jpg

تنظیم خواب،قابلیت جدید یوتیوب برای کاربران معرفی شد

در آپدیت نهایی یوتیوب که چند روز پیش منتشر شده قابلیت یادآوری زمان خواب به این نسخه اضافه شده است و به کاربر در زمانی که زمان خوابش را تنظیم کرده، یادآور می‌شود که به رخت‌خواب خود برود.