شرکت LGیک جعبه صوتی منحنی را به بازار عرضه می کند که با Google Cast نیزسازگار می باشد .

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
شرکت LGیک جعبه صوتی منحنی را به بازار عرضه می کند که با Google Cast نیزسازگار می باشد .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید