محققان از واقعیت مجازی برای کاهش دردهای دندان پزشکی استفاده می‌کنند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
در این مطالعه بیماران تا زمانی که به مناظر طبیعی نگاه می‌کردند، درد کمتری را گزارش کردند.

محققان دریافتند که استفاده از مناظر آرام‌بخش دربه کاهش دردهای دندان‌پزشکی کمک می‌کند.

مانند خطوط هوایی، دندان پزشکان می‌دانند که هرچه بیشتر حواس شما را از کاری که انجام می‌دهند منحرف کنند، همه چیز بهتر پیش خواهد رفت. محققان بریتانیایی می‌خواهند ببینند آیامی‌تواند درد و اضطراب بیمار را کاهش دهد، بنابراین از 79 نفر که نیاز به کشیدن یا پر کردن دندان داشتند، در این پژوهش استفاده کردند. بیماران به سه گروه تقسیم شدند: گروهی که به یک منظره ساحلینگاه می‌کردند، گروهی که به یک منظره شهرینگاه می‌کردند و گروه سوم بدون هیچ گونه تصویر واقعیت مجازی.

نتیجه چه بود؟ گروهی که به تصویراقیانوس نگاه می‌کردند، به طور قابل توجهی درد کمتری در مقایسه با دو گروه دیگر تجربه کردند، که این واقعیت نشان از پتانسیل‌های درمانیبرای رخدادهای استرس‌زا دارد. علاوه بر این، به دنبال آن این نتیجه وجود داشت که بیماران با تصویرساحلی خاطرات دردآور کمتری بعد از فرایند درمان حس کردند.

واقعیت مجازی

قابل ذکر است که، تصویرشهری هیچ تأثیر بیشتری در کاهش درد و استرس بیمار نسبت به روش بدوننداشت، پس به نظر می‌رسد این ترفند در استفاده از مناظر آرام بخش جواب می‌دهد. اگرچه این امر کاملاً واضح به نظر می‌رسد، روان‌شناسان معتقدندمی‌تواند فقط حواس بیماران را از عصب‌کشی و حفاری حفره‌های دندان منحرف کند، به همان اندازه‌ای که تلویزیون انجام می‌دهد، اما ثابت شده است که واقعیت چنین نیست. زیرا محققان در مقاله خود نوشته‌اند: "یافته‌های ما همراستا با ادبیات هستند، که نشان می‌دهند تماس با طبیعت، حتی تماس غیرمستقیم از طریق پنجره‌ها، می‌تواند سلامت جسمی و روانی را تحت تأثیر قرار دهد."

محققان اشاره می‌کنند که در پژوهش‌های پیشین، نشان داده شده است کهوابستگی بیمار به داروهای درمانی را هم کاهش می‌دهد. آن‌ها می گویند: "پژوهش ما، یافته‌های مثبت قبلی دربارهٔ حواس‌پرتیدر کنترل‌دردهای شدید را پشتیبانی کرده و پیشنهاد می‌کند که طبیعتمی‌تواند در ترکیب با داروهای سنتی استفاده شود." گام بعدی، به گفته آن‌ها، تغییر محیط‌های طبیعی (مثلاً، استفاده از تصویر جنگل به جای ساحل) است تا ببینند که آیا دقیقاً می‌توانند تعیین کنند که این کار چگونه درد را کاهش می‌دهد.

 

با کانالفیسیت همراه باشید

 

منبع: engadget

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید