ارسال و دریافت آسان ایمیل در تلگرام

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|

عضویت در گروه‌ها و کانال‌های مختلف برای دریافت مطالب مورد نظر، استفاده از ربات‌های مختلف برای انجام کارهای مختلف، دو ویژگیاست که آن را از سایر پیام‌رسان‌ها محبوب‌تر کرده است.

یکی از کاربردی‌ترین ربات‌هایاست که کاربران به وسیله این ربات می‌توانند حسابخود را به حسابمتصل سازند و در محیطایمیل‌های خود را دریافت و ارسال نمایند.

ربات GmailBot، ارسال و دریافترا برای شما آسانتر می‌کند، چرا که وقتی شما ایمیلی را دریافت می‌کنید، در محیطنوتیفیکیشنی دریافت می‌کنید که ازدریافتی مطلع می‌شوید و پس از آن بدون استفاده از مرورگر در محیطمی‌توانید به آسانی بهپاسخ دهید.

استفاده از این ربات بسیار آسان است.  GmailBot@ را در فیلد جستجوجستجو کنید، وارد ربات شوید و گزینه استارت را انتخاب کنید. در مرحله بعدی برای درخواست مجوز از گوگل گزینه Authorize me را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه مرورگر گوشی برای شما باز می‌شود و شما به صفحه‌ای هدایت می‌شوید که باید مشخصاتخود را در آن وارد کنید و لاگ‌این کنید. پس از آن باید به ربات با انتخاب گزینه  Allow، اجازه دسترسی بدهید. حال دوباره بهبر می‌گردید و پیامی دریافت خواهید کرد که مبنی بر موفقیت آمیز بودن اتصال میانو ربات است.

از این پس هر ایمیلی را که دریافت می‌کنید، در این صفحه به همراه مشخصات کامل فرستنده و محتوای کاملبرای شما نمایش داده می‌شود و دیگری نیازی به مراجعه به اینباکس خود را ندارید. برای پاسخ دادنهم نیازی به مراجعه به اینباکس نیست، کافی است پس از دریافتدر محیط تلگرام، گزینه Replay را انتخاب کنید و بهبه صورت عادی پاسخ دهید.

برای ارسالجدید کافی است، دستور new/ را تایپ و ارسال کنید. حال گزینه To را انتخاب کنید و پس از آن آدرسمقصد را ارسال کنید. در این مرحله گزینه‌ی Subject را انتخاب کنید و موضوعرا تایپ و ارسال کنید. حال گزینه‌ی Message را انتخاب کنید و متنخود را به صورت کامل تایپ و ارسال کنید. در مرحله آخر برای شما متننمایش داده می‌شود و شما با انتخاب گزینه‌ی Send می‌توانیدخود را  ارسال کنید.
این ربات امکان ضمیمه کردن فایل‌ها بهرا هم به شما می‌دهد، البته باید فایل‌ها تا سقف پانزده مگابایت باشد. برای ضمیمه کردن فایل‌ها باید گزینه Attach را انتخاب کنید و فایل مورد نظر را انتخاب و ارسال کنید.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید