گیت هاب در آغاز: شروع کنید، نترسید. (جلسه دوم)

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
واژه های بیشتر استفاده شده در گیت هابخط فرمان (Command Line): برنامه کامپیوتری که برای وارد کردن دستورات گیت استفاده می شود. بر روی یک مک، ترمینال نامیده می شود. بر روی یک کامپیوتر شخصی، برنامه ای است که در زمان دانلود گیت برای اولین بار، دانلود می شود. در هر دو مورد، دستورات متنی تایپ می شوند و بر روی صفحه نمایش نشان داده می شوند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید