WordPress درصدد جذب JSON REST API

   
نام نویسنده:
 چهارشنبه 8 مهر 94 ساعت: 10:52:16

بدلیل اینکه در گذشته امکان اضافه سازی plugin به WordPress نبود ، برخی از سازندگان تنها  از plugin در محیط ازمایشی یا محیط ساخت استفاه می کردند . بازخوردها و مشکلات پیش امده در این پروژه ها ،تیم WP را قادر ساخت تا بسیاری از مشکلات فنی و امنیتی را برطرف کند و برنامه اینده خود را در این زمینه مطرح سازد .

اضافه سازی JSON REST API در دو مرحله :

این پروژه در دومرحله صورت می گیرد . در مرحله اول ، WordPress 4.4 نیز به بازار عرضه می شود و سازندگان کد ها و عملکردهای گوناگون را به هسته (core) اضافه می کنند . مرحله دوم در کنار عرضه نسخه 4.5 اجرا می شود . به گفته WordPress در مرحله دوم بیشترین مشکلات امنیتی بروز می کند از اینرو ممکن است این مرحله با تاخیر به اتمام رسد. بعد از اتمام پروژه JSON REST API ، تیم WP پروژه جدید API را شروع می کند .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید